Navigácia

Základné informácie Zahraničná prax - dokumenty na stiahnutie Zahraničná prax - skúsenosti študentov

Zahraničná prax

Základné informácie

INFORMÁCIE O ZAHRANIČNEJ PRAXI

Zahraničná prax študentov Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku má bohatú a dlhoročnú tradíciu. Takmer  30 rokov majú študenti s dobrými študijnými výsledkami možnosť zúčastniť sa zahraničnej praxe v nemecky hovoriacich krajinách ako aj v Taliansku a Grécku. Prax v Taliansku a Grécku sa vykonáva v 3*, 4* a 5* hoteloch na ostrovoch Sardínia, Sicília, Rodos, Cyprus a Kos. Spolupracujeme s agentúrami Europe 3000 , IlMondo a Algoos Greece.

 

Grécko Cyprus – novinka

 

Cyprus: 6 dní týždenne 8 hodín denne 500 - 700 eur za mesiac plus 250-400 eur bonus. Plus strava a ubytovanie zabezpečené.

 

Taliansko

oblasť Lago di Garda - Residencedelle rose

Hotel IdealLimone
http://www.hotelideal.net/en/index.html

AzzuroLimone
http://www.booking.com/hotel/it/all-39-azzurro.sk.html

Sardínia - VillasResortSardenia
http://www.villasresort.it/

Sardínia -  Santa Giusta - Sardinia
http://www.igrandiviaggi.it/portfolios/offerte-igv/?cpt_item=santagiusta-sardegna-2015&gclid=Cj0KEQjw-46sBRD7x6P0stibwbsBEiQAoMi4ZgFsGNWhw9kmYacAqD1Cf1VhWzG00pDiGqnmZ6k6IDwaAt0T8P8HAQ

Sicília - BaiaSamueleSicilia

http://www.hotelbaiasamuele.it/

Kto sa môže zúčastniť praxe?

 

Letnej odbornej praxe v zahraničí sa môže zúčastniť každý študent Hotelovej Akadémie Otta Brucknera vo všetkých jej odboroch, ktorý dosiahne najneskôr v deň vycestovania vek 18 rokov.

Štyri mesiace strávené v krásnom prostredí prímorských hotelov prináša svoje ovocie. Študenti spoznávajú nové trendy v gastronómii, kultúru, spôsob života prímorských krajín, získavajú nových priateľov, ale najväčším prínosom sú získané jazykové schopnosti.

Talianski a Grécki hoteliéri sú s prácou a vystupovaním našich študentov  veľmi spokojní, čoho dôkazom je aj veľký počet študentov, ktorí trávi leto na takejto praxi.

Akú prácu budú študenti vykonávať?

Študent môže pracovať ( praxovať ) na týchto pozíciách v hoteli: reštaurácia ( čašník, pomocný čašník, izbový servis ), kuchyňa ( kuchár, pomocný kuchár, cukrár, pomocný cukrár ), bar ( pomocný barman ), a oblasť recepcie ( recepčná, bellboy ). Náplň práce musí byť v súlade s učebnými osnovami. Študent si na prihláške zvolí pozíciu, na ktorej by chcel pracovať.

Ako dlho trvá zahraničná prax?

Minimálna dĺžka letnej odbornej praxe je 4 mesiace, v časovom rozpätí od 15.mája do 31.októbra 2016 (agentúra prispôsobuje nástup študentov podľa potrieb hotelov), pričom prax je súčasťou štúdia.

Kde budú študenti ubytovaní?

Ubytovanie (priamo v hotelovom areáli) a strava (plná penzia) je zabezpečená hotelom, študenti pracujú max.40 hod týždenne, za čo je im vyplácaná odmena 430 – 500 eur mesačne. (Nadčasy sa takisto preplácajú).Dopravu na miesto praxe -  letenky, autobus majú študenti takisto zabezpečené a zaplatené agentúrou.

Ako je to s poistením a inými poplatkami?

Potrebné je si zabezpečiť poistenie v zahraničí pre prípad choroby alebo úrazu a pod.

Poplatok za vybavenie a administráciu praxe: 83 eur do neinvestičného fondu školy.

INFO in ENGLISH

Foreign studentspractise of our school has rich and long tradition. Almost 30 years have students with good academic results opportunity to participate in foreign practice in German speaking countries as well as in Italy and Greece .

Practice in Italy and Greece is carried out in 3 *, 4 * and 5 * hotels on the islands of Sardinia, Sicily, Rhodes and Kos . We cooperate with Europe 3000 and Il Mondo agencies.

Summer professional experience abroad can participate each student of our school in all its branches, who reached the age of 18.

Four months spent in the beautiful seaside hotel is a great opportunity for us. Students get to know the new trends in gastronomy, culture, way of life, make new friends, but its biggest aim is to develop language skills.

Italian and Greek  hoteliersare very satisfied with our students, as evidenced by the large number of students who spend the summer on that practice.

The student can work or practice in these positions in Hotel Restaurant (waiter, assistant waiter, room service), kitchen (cook, assistant cook, pastry chef, assistant pastry chef), bar (assistant bartender), and the reception area (receptionist, bellboy) .

Responsibilities must be in accordance with the school curriculum. The student selects the application to the position for which they wish to work.

Minimum length of summer professional experience is four months, for a time ranging from 15 May to 31 October 2016 (agencies adapt to the needs of students ), and the practice is part of the study.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
    MUDr. Alexandra č. 29
    060 01 Kežmarok
  • +421 x 052/4523035
    fax +421 x 052/4522748

Fotogaléria