Navigácia

Kronika 2015/2016 Kronika 2014/2015 Kronika 2013/ 2014 Kronika 2012/2013 Kronika 2011/2012 Kronika 2010/2011 Kronika 2016/2017

Kronika

Kronika 2015/2016

„Skúsenosťou k úspechu“

Dňa 9.6.2016 sa konala celoslovenská súťaž  Môj projekt pre región, ktorej garantom bola nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko. Súťaž bola súčasťou celoročného vzdelávacieho programu Podnikanie v cestovnom ruchu, ktorý je zameraný na „incomingový“ cestovný ruch. Po prvom korešpondenčnom kole do celoslovenského kola postúpilo 12 súťažných tímov. Finále súťaže sa konalo na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.  Spolu s mojím spolužiakom Lukášom Gabčom sme reprezentovali našu školu pred odbornou komisiou zloženou zo zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenskej agentúry pre CR a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Na súťaži sme sa prezentovali a obhajovali projekt „Zatraktívnenie regiónu Zlatná v Kežmarku.“    V silnej konkurencii sme sa umiestnili na peknom 2.  mieste.  Okrem ocenení sme získali množstvo cenných skúseností a nadobudli nové odborné a komunikačné zručnosti. Ďakujeme Ing. Ľubomíre Pitoňákovej za jej cenné rady a pripomienky pri tvorbe našej práce.

                                                                                                          Alexander Kršňák, II. C

 

Rozlúčka s PhDr. Pavom Ištokom

Čas neúprosne beží a nevráti, čo vzal.

Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú...

Dňa 30. apríla 2016 dotĺklo srdce pána profesora PhDr. Pavla Ištoka (nar. 17. 6. 1945), ktorý pôsobil na našej škole v rokoch 1969 - 2000 ako stredoškolský učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra. Zároveň vykonával mnoho rokov funkciu zástupcu riaditeľa školy. Patril k spoluorganizátorom niekoľkých ročníkov celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok a tiež Stredoškolskej odbornej činnosti.

Pohrebné obrady so zosnulým PhDr. Pavlom Ištokom boli v utorok 3. mája 2016 o 13.00 h. v Dome smútku na starom cintoríne v Kežmarku.

Cítime smútok, no zároveň vďačnosť, že nám bolo cťou poznať a pracovať so skvelým človekom.

Večná spomienka zostáva v našich srdciach...

                                                                                                           vedenie Hotelovej akadémie O. Brucknera

PhDr._Pavol_Istok_-_spomienka(1).pdf

38. ročník súťaže SOČ

Hotelová akadémia nechýbala...

V piatok 8. apríla 2016 sa v priestoroch Spojenej školy v Sabinove konalo krajské kolo 38. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Zastúpení boli predsedníčka krajskej komisie SOČ, vedenie a pedagógovia spomínanej školy, porotcovia v 17 súťažných odboroch a súťaže-chtiví žiaci so 189 prácami, pričom bolo účastných 189 hlavných riešiteľov a 78 spoluriešiteľov, teda spolu 267 žiakov. Túto významnú súťaž prišiel podporiť aj bývalý pegadóg – dnes už primátor mesta Sabinov Ing. Peter Molčan.

Na akcii nechýbala ani naša Hotelová akadémia Otta Brucknera, ktorú reprezentoval žiak II.C triedy Alexander  Kršňák prácou (Geografická exkurzia v Nórsku) v odbore geografia, s ktorou sa umiestnil na peknom štvrtom mieste. Alex opísal svoju skúsenosť slovami.  „Na tejto prestížnej akcii, v ktorej súťažilo mnoho prác rozdelených do sedemnástich odborov som reprezentoval našu školu v odbore 05 - Životné prostredie, geografia, geológia. Som veľmi rád, že som sa na tejto súťaži mohol zúčastniť a zároveň som si z nej odniesol 4. miesto. Znamená to pre mňa veľmi veľa, pretože na tejto akcii som sa naučil a dozvedel veľa nových vecí, poznatkov a táto stredoškolská odborná činnosť mi dala motiváciu zúčastniť sa ďalší rok. Niekedy sa vyplatí robiť aj niečo navyše, odmenou je morálna spokojnosť a motivácia sa neustále zlepšovať.  Rád by som týmto článkom poďakoval RNDr. Eve Labusovej za cenné rady a pripomienky pri tvorbe SOČ.“

Našu školu som zastupovala - využijúc svoje skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov v pozícii porotkyne tak na krajskom ako aj celoslovenskom kole - ako porotkyňa a zároveň predsedníčka komisie v odbore Hotelierstvo, gastronómia a cestovný ruch.

Sme radi, že naša hotelovka šíri dobré meno aj vďaka tejto dlhoročnej súťaži. Alexovi blahoželáme a veríme, že jeho umiestnenie bude motiváciou aj pre ďalších žiakov školy – pretože súťažiť sa oplatí!

                                                                                                      Ing. Bc. Stela Stašáková, PhD.

Hotelová akadémia Otta Brucknera absolútnym víťazom X. ročníka medzinárodnej barmanskej súťaže CASSOVIA CUP 2016 v Košiciach.

Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku sa môže popýšiť ďalším úspechom, o ktorý sa postarali na súťažnom barmanskom pódiu žiačka 2. ročníka, Adriana Majerová, a žiak 4. ročníka, Lukáš Jurčík, obaja z odboru hotelová akadémia. Adriana sa po bronzovom pásme na súťaži EUROCUP 2015 v Prešove tento krát stala absolútnou víťazkou spomedzi 58 súťažiacich juniorskej barmanskej súťaži CASSOVIA CUP 2016. Súťažilo 27 slovenských družstiev a 2 družstvá zo zahraničia (z Česka a Maďarska). Lukáš obsadil krásne 2. miesto.

Súťaž CASSOVIA CUP 2016 sa uskutočnila  21.-23. marca v Košiciach v športovej hale Hotelovej akadémie, ktorá praskala vo švíkoch a preplnené hľadisko po celý čas piskotom povzbudzovalo súťažiacich barmanov – juniorov pri miešaní drinkov.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: Soft Drink– nealkoholický nápoj a After Dinner Drink – alkoholický nápoj, ktoré hodnotili porotcovia zo Slovenskej barmanskej asociácie. V oboch kategóriách museli barmani namiešať štyri nápoje v časovom limite 11 minút. Spôsob ich prípravy bol rôznou technikou, buď v mixéri, šejkri, priamo v skle alebo v miešacom pohári.

Technickí komisári hodnotili vystupovanie súťažiaceho, prípravu pracoviska, techniku prípravy nápoja a chuťoví komisári zase chuť, vôňu a vzhľad nápoja spolu s prípravou dekorácie. Mladí barmani museli zapojiť nielen vedomosti a zručnosti ale aj fantáziu. Súčasťou súťaže bol aj písomný vedomostný test.

Príprava a realizácia súťaže bola náročná, o to viac nás potešilo, že v silnej konkurencii stredných odborných škôl a hotelových akadémií naša žiačka uspela nielen u technických komisárov, ale aj chuťových. Žiaci tak šíria dobré meno nielen sebe, odbornej učiteľke, ktorá ich na súťaž pripravuje, ale aj Slovenskej barmanskej asociácie, ktorej je naša škola členom, a aj vďaka tomu asociácia dosahuje výborné výsledky na svetových súťažiach. Poďakovanie patrí aj pánovi Jánovi Šuchtovi, prezidentovi Slovenskej barmanskej asociácie, a Milanovi Šefcovi, generálnemu komisárovi s ktorými v spolupráci na našej škole organizujeme barmanské kurzy už od vzniku Slovenskej barmanskej asociácie a podieľame sa tak na výchove mladých barmanov. Aj na túto súťaž sme vynaložili všetko úsilie a čas, aby žiaci zúročili tieto dlhé nácviky, pretože je skutočne náročné vytvoriť chutné nápoje, ktoré by žiaci zvládli pripraviť v časovom limite a s noblesou. Je to naozaj barmanské umenie! Adriana tak získala cenné body, ktoré sa v kalendárnom roku 2016 spočítajú na každej súťaži.

Trojdňový barmanský maratón priniesol divákom umelecký zážitok a jednotlivým súťažiacim a pedagógom nové skúsenosti. Ďakujem vedeniu Hotelovej akadémie Otta Brucknera za podporu a umožnenie účasti ostatným žiakom na povzbudzovaní. Naši žiaci v Košiciach vytvorili pre svojich spolužiakov neuveriteľnú atmosféru. Našim reprezentantom želám do ďalšej profesionálnej práce veľa úspechov a ďakujem za vzornú reprezentáciu školy a mesta Kežmarok.

Bc.Anna Zákutná

pedagóg

 

Valentínske menu s majtrom kuchárom Gabrielom Kocákom

            Sviatok svätého Valentína je vždy dobrou príležitosťou pripomenúť si najkrajší  ľudský cit – LÁSKU. V duchu tejto myšlienky zorganizovala dňa 11. februára 2016 Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku prvý ročník slávnostného podujatia pod názvom Valentínska kuchyňa.        

            Tento večer sa niesol pod záštitou učiteľov Hotelovej akadémie, ako aj študentov maturitného ročníka,  ktorí vykonávajú praktické manažérske cvičenia ako predpoklad zvlátnutia praktickej časti maturitnej skúšky.

            Slávnostné menu pre hostí zostavil a pripravil známy šéfkuchár ocenený Michelinskou hviezdou, Gabriel Kocák, ktorému asistovali študenti  z odboru Kuchár.

Štvorchodové menu tvorilo predjedlo Pavé zo sivoňa marinovaného v ružovom sirupe s krémovým paštrnákom, za ktorým nasledovala polievka Consommé z teľacích bedier s krupicovými knedlíčkami a mätou. Hlavným chodom boli Challans kačacie prsia s ryžovým krémom a holandskou omáčkou. Menu ukončil lahodný dezert Creme brulee s vanilkou a kokosovou zmrzlinou.

Hosťom bolo počas večera podávané suché červené víno Rulandské modré.

Už samotné menu je dôkazom toho, že na tomto podujatí mali  hostia nielen možnosť stráviť večer s milovanou osobou v príjemnej a romantickej atmosfére, ale zažili spolu aj malé gastronomické  umenie.

                                                                       Diana Marhefková

    manažérka marketingovej komunikácie

21. reprezentačný ples Hotelovej akadémie 

Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku  má za sebou úspešne už 21. Reprezentačný ples. V sobotu,  23. januára sa opäť celý tanečný parket zaplnil tanečníkmi v reštaurácii Severka v Kežmarku.  
Akcia hosťom každý rok ponúka nezabudnuteľný zážitok,  za prípravou ktorého stoja žiaci našej školy pod vedením svojich skúsených učiteľov. Žiaci majú možnosť využiť svoje poznatky a skúsenosti v praxi. Tento rok manažérske funkcie obsadili:
                Viktor Funk – personálny manažér,
                Jozef Čeginík – manažér odbytu,
                Juraj Hromjak Solar – prevádzkový manažér,
                Barbora Horníkova – cukrárenská výroba,
                Adriana Pivovarová – miešané nápoje, teplý a studený bufet,
                Martina Hudáčeková – príprava teplých pokrmov,
                Daniel Klimko – manažér podporných služieb.

                Pred devätnástou hodinou začali prichádzať prví  hostia. Tých privítal náš uvítaci výbor, ktorý ich aj následne usádzal k stolom. Na úvod predniesli príhovor Veronika Labantová a Daniel Klimko. Po nich dostala slovo pani riaditeľka PhDr. Darina Siskovičová, ktorá následne predniesla aj slávnostný prípitok. Po ňom si mohli hostia konečne vychutnať slávnostnú večeru. Po dezerte bol pre nich pripravený krátky program žiakov Hotelovej akadémie O. Brucknera. Ako prvý sa predstavil Dávid Spišák s partnerkou. Ukázali nám šikovné rýchle kroky v podobe quickstepu a slowfoxu. Po ních sme mali možnosť vypočuť si Karlu Haluškovú a Mariána Liščinského s piesňou od Rihanny. Nechýbal ani moderný tanec v podaní Adriány Majerovej, Barbory Tóthovej a ich kamarátky s choreografiou „Bohyne sa museli zblázniť.“ Po nich sa nám s piesňou od Aquilery predstavili znovu Karla Halušková a Marián Liščinský. Na parket sa vrátil aj Dávid Spišák s partnerkou, no tentokrát predviedli  vals a valčík. Po programe parket obsadili naši hostia. Speváci vrátili mikrofóny hudobnej skupine Rytmix, aby mohli rozbehnúť zábavu. Pred polnocou nastal čas na tombolu. Pripravených bolo 62 cien od literatúry cez kuchynské potreby, vína až po posedenia a víkendové pobyty.
                 Potom, ako si každý výherca svoju cenu vyzdvihol, mali hostia možnosť ponúknuť sa pri teplom a studenom bufete, pripravenom  žiakmi našej školy. Tým,  ktorých si pri tombole šťastie nenašlo, sme krátko po polnoci ponúkli malé prekvapenie v podaní  Daniela Václava a jeho partnerky. Predviedli nám latinsko-americké tance. Po tomto vystúpení nasledovala zábava do skorých ranných hodín a my, podľa výzorov hostí, môžeme povedať, že máme za sebou ďalší úspešný reprezentačný ples.

                                                                                                            Daniel Klimko, V.A, manažér podporných služieb

Muzikál Jana z Arku

Originálnym predvianočným darčekom pre žiakov, učiteľov a zamestnancov našej školy bol muzikál Jana z Arku, ktorý sme mali možnosť vidieť dňa 21. 12.2015 v Divadle J. Záborského v Prešove. Doprava z Kežmarku bola zabezpečená šiestimi autobusmi a smerovala priamo do metropoly Prešovského kraja. Predstavenie bolo veľmi emocionálne, neobyčajné a famózne. Muzikál nás zaujal jedinečným spracovnm historického obdobia a osudom neobyčajnej osobnosti Jany z Arku, ktorá bola ako 19-ročná upálená.

Tešíme sa na podobné kultúrne akcie v novom roku.

                             K. Krišandová, N. Labantová, II. B

Eurocup 2015

     Dňa 11. - 12. 11. 2015 sme sa s Lukášom Jurčíkom /4.A/ zúčastnili na medzinárodnej barmanskej súťaži juniorov v miešaní nápojov – EUROCUP 2015. Podujatie sa realizovalo pod záštitou AEHT – Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu, Slovenskej barmanskej asociácie (SKBA) a Prešovského samosprávneho kraja.

     V podvečer prvého dňa sme všetci súťažiaci boli usadení v sále, kde sa uskutočnilo žrebovanie poradia súťažiacich spojené s prednáškou týkajúcou sa predmetu súťaže – barmanstva. Jej cieľom bolo učiť sa od tých najlepších, pretože po nej prišiel čas na ochutnávku miešaných nápojov od profesionálnych barmanov – členov SKBA.

     Nasledujúci deň ráno nás spolužiaci potešili dobrými správami – prídu nás povzbudiť J.  Nachystaní, nabalení sme sadli do auta a vybrali sa na miesto súťaže. Tá prebiehala pod prísnym okom technických a chuťových komisárov z SKBA v dvoch kategóriách. Prvá kategória before dinner coctail a druhá soft drink. Na prípravu obidvoch spomínaných nápojov sme mali čas 11 minút. Súťaž sme spolu s Lukášom zvládli nad naše očakávania. A to aj vďaka pani učiteľke Bc. Zákutnej. Práve touto cestou by sme jej chceli poďakovať za čas strávený s nami a za jej prejavenú dôveru. /Fotografie vo fotoalbume školy./

                                                                                                                                                     Adriana Majerová /II.A/

Valentínske menu s majtrom kuchárom Gabrielom Kocákom

            Sviatok svätého Valentína je vždy dobrou príležitosťou pripomenúť si najkrajší  ľudský cit – LÁSKU. V duchu tejto myšlienky zorganizovala dňa 11. februára 2016 Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku prvý ročník slávnostného podujatia pod názvom Valentínska kuchyňa.        

            Tento večer sa niesol pod záštitou učiteľov Hotelovej akadémie, ako aj študentov maturitného ročníka,  ktorí vykonávajú praktické manažérske cvičenia ako predpoklad zvlátnutia praktickej časti maturitnej skúšky.

            Slávnostné menu pre hostí zostavil a pripravil známy šéfkuchár ocenený Michelinskou hviezdou, Gabriel Kocák, ktorému asistovali študenti  z odboru Kuchár.

Štvorchodové menu tvorilo predjedlo Pavé zo sivoňa marinovaného v ružovom sirupe s krémovým paštrnákom, za ktorým nasledovala polievka Consommé z teľacích bedier s krupicovými knedlíčkami a mätou. Hlavným chodom boli Challans kačacie prsia s ryžovým krémom a holandskou omáčkou. Menu ukončil lahodný dezert Creme brulee s vanilkou a kokosovou zmrzlinou.

Hosťom bolo počas večera podávané suché červené víno Rulandské modré.

Už samotné menu je dôkazom toho, že na tomto podujatí mali  hostia nielen možnosť stráviť večer s milovanou osobou v príjemnej a romantickej atmosfére, ale zažili spolu aj malé gastronomické  umenie.

                                                                       Diana Marhefková

    manažérka marketingovej komunikácie

 

Jubileum Hotelovej akadémie Otta Brucknera

22. október 2015 – pre niekoho všedný deň, ale do histórie Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku sa zapísal ako veľmi významný a úspešný deň  nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre hostí a rodičov žiakov 4. ročníkov, ktorí prijali pozvanie na jednotlivé podujatia.

Oslavy 120. výročia založenia Meštianskej evanjelickej dievčenskej školy (1895) a 85. výročia založenia Odbornej školy pre ženské povolania (1930) sme zahájili slávnostnou akadémiou pre žiakov našej školy.

Otvorený kariérny deň, ktorý sme pre žiakov maturitných ročníkov pripravili v rámci realizácie projektu Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii  v Kežmarku v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti, priniesol vďaka účasti odborníkov z verejnej správy, vysokých škôl i partnerských zamestnávateľov  množstvo informácii o možnostiach uplatnenia sa po ukončení štúdia na našej škole.

Popoludňajší program pokračoval slávnostnou akadémiou. Po otvorení oficiálneho programu prečítal prítomným Ing. František Marcinčin Pozdravný list predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka a odovzdal súčasnej riaditeľke školy, bývalým riaditeľkách školy i vybraným členom pedagogického zboru Ďakovné listy za príkladnú prácu v školstve.  Po slávnostných príhovoroch primátora mesta Kežmarok  PhDr. Mgr.  Jána Ferenčáka a bývalej pani riaditeľky Mgr. Sylvie Holopovej sa  prítomným prihovorila  pani riaditeľka PhDr. Darina Siskovičová. Odovzdaním Pamätných listov ukončila oficiálna časť akadémie, ktorá pokračovala kultúrnym programom. Ďakujeme všetkým zúčastneným, osobitne sa chceme poďakovať hercom Ochotníckeho divadla pánovi Janovi Bachledovi, Ivanovi Kubíkovi, Jozefovi Šilonovi a žiačkam našej školy prípravu a realizáciu predstavenia o histórii našej školy, v ktorom nám priblížili významnú osobnosť pána Otta Brucknera. Poďakovanie patrí tiež autorke literárnej predlohy  pani PhDr. Nore Baráthovej.

V tento výnimočný deň sa nám podarilo oficiálne otvoriť Centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu pre gastronómiu, hotelierstvo a turizmus.

Spoločenskú časť osláv zahájila pani riaditeľka PhDr. Darina Siskovičová privítaním rodičov a pozvaných hostí na  slávnostnej recepcii spojenej s ukážkami praktických  zručností našich žiakov a moderných trendov v gastronómii.

Dúfame, že slávnostný deň splnil  očakávania, priniesol radosť a obohatil o pekné zážitky všetkých prítomných.

Fotografie z jednotlivých podujatí si môžete pozrieť vo fotoalbume školy.

                                                                                                                            Ing. Ľubomíra Pitoňáková a                                                                                                                               Ján Hudaček žiak  V. B

Slávnostná recepcia na Kežmarskom hrade

V dňoch 9. - 11. októbra 2015 boli na poznávacej exkurzii v Kežmarku členovia ATONAF-u. ATONAF je francúzska skratka združenia nositeľov vysokých štátnych francúzskych vyznamenaní (Rytier Čestnej légie a Rytier Rádu za zásluhy, ktoré odovzdáva prezident Francúzskej republiky). Na Slovensku je predsedom tohto združenia Milan Kňažko a jeho členmi sú aj Francúzi , väčšinou takí, ktorí na Slovensku trvalo alebo prechodne žijú. V Kežmarku sú traja členovia ATONAF-u: PhDr. Viera Štupáková, Rytier Čestnej légie; Ing. Anton Berith, Rytier Rádu za zásluhy; a Mgr. Ivan Akimov, Rytier Rádu za zásluhy.

Počas exkurzie sa členovia ATONAF-u venovali prehliadke významných historických pamiatok, múzeí a galérií, prezentáciám kníh, výstave obrazov Vlada Krausza a Evy Končekovej a boli prijatí primátorom mesta, Jánom Ferenčákom. V sobotu im Hotelová akadémia Otta Brucknera pod vedením pedagógov Anny Zákutnej a Zlatuši Bonkovej pripravila obed v podobe slávnostnej recepcie na Kežmarskom hrade. Odtiaľ pochádzajú aj fotografie v našom fotoalbume.

                                                                                                                                            Bc. Anna Zákutná

Literárna exkurzia - Martin 

Dňa 6. 10. 2015 sme sa my,  žiaci celého prvého ročníka, zúčastnili na literárnej exkurzii do Slovenskej národnej knižnice a na Národný cintorín v Martine.

     Ráno o pol ôsmej sme nastúpili do autobusov a vydali sa na cestu plnú zábavy a smiechu. Približne po dvoch hodinách cesty sme dorazili do cieľa.

     Najskôr sme navštívili Národný cintorín, kde sa nachádza posledné miesto odpočinku mnohých významných predstaviteľov nášho národa z rôznych oblastí: kultúrnej, politickej, spoločenskej...

     Druhú zastávku našej exkurzie tvorila Slovenská národná knižnica. V nej nám pani lektorka predstavila históriu a súčasnosť nielen jej, ale aj Matice slovenskej. Neskôr nám poukazovala študovne a oboznámila nás s pravidlami  a postupmi práce čitateľa v knižnici.

     Po odchode z knižnice vznikol priestor na malé osobné voľno, ktoré sme strávili v centre mesta. Keď sme sa znova všetci zišli, nasadli sme do autobusov a vydali sa na cestu domov.

     Literárna exkurzia do Martina bola náučná, a zároveň aj veľmi zábavná. V mene všetkých zúčastnených žiakov chcem predovšetkým poďakovať našim milým profesorom, ktorí mali trpezlivosť a silu to s nami vydržať. /Fotografie vo fotoalbume školy./

                                                                                                                                          Kristína  Kudláková  I.A

Tematická cesta „Turizmus v Beliankach“

Slovensko môžeme spoznávať rôznymi spôsobmi, preto naši učitelia Ing. Ľ. Pitoňáková a Ing. J. Ondrášik pripravili rámci osláv Svetového dňa CR pre žiakov 1. a 2. ročníka odboru MRCR tematickú cestu s názvom Turizmus v Beliankach. Som žiakom 2.C triedy a tejto tematickej cesty som sa mohol zúčastniť.

Táto cesta sa konala 29.9.2015 a odniesol som si z nej kopu skvelých zážitkov. Navštívil som a videl som prírodné krásy Belianskych Tatier, o ktorých som nevedel ani nepočul. Cieľom tejto tematickej cesty bolo spoznať región, v ktorom žijeme. Navštívili sme Sanatórium v Tatranskej Kotline a vypočuli sme si tam krátke, ale veľmi náučne výklady o tejto inštitúcii. Po sanatóriu sme sa prepravili autobusom do Tatranskej Javoriny, kde sa nachádza kostol sv. Anny a je tu zároveň zabudnutá a veľmi zaujímavá história. Nachádza sa tu hrobka kniežaťa Hohenlohe a taktiež hrob českého maliara Jaroslava Votrubu. Po prehliadke kostolíka a cintorína sme mali možnosť  vidieť lovecký zámoček, ktorý sa nachádza v peknom horskom prostredí. Po tejto prehliadke na nás čakal náučný chodník do doliny Zadné Meďodoly, ktorá oddeluje Belianske Tatry  od Vysokých Tatier. Bohužiaľ sme prešli iba časť náučného chodníka, pretože sa spustil silný dážď a zároveň nás tlačil aj čas. Ale to mi nezabránilo v tom, aby som videl podľa môjho názoru tu najčistejšiu a najpriezračnejšiu vodu pod Tatrami. Po absolvovaní vychádzky sme sa presunuli do múzea Ždiarsky dom a mali sme možnosť vidieť miestnu ľudovú architektúru a goralské tradície. Ždiarsku architektúru a kultúru som  dobre nepoznal, takže som sa dozvedel kopu nových zaujímavostí. Prehliadka múzea bola pekná náučná, ale najväčší zážitok mám z prehliadky strediska SUN Bachledova v Bachledovej doline, kde sme absolvovali špeciálnu jazdu lanovkou a boli sme na vyhliadkovej veži. Z veže bol panoramatický výhľad na široké okolie. Nakoniec nás čakal teplý čaj a prehliadka ubytovacieho zariadenia Hotel Bachledka****. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o Hoteli Bachledka.

Táto tematická cesta mi rozšírila moje obzory a vedomosti o našom regióne. Mám z tejto neuveriteľnej cesty veľa pekných zážitkov a rád by som si ju niekedy zopakoval.

Fotografie z tematickej cesty si môžete pozrieť vo fotoalbume.

                                                                                                                                                    Alex Kršňák II.C

Svetový deň cestovného ruchu

Svetový deň cestovného ruchu sa slávi už od roku 1979. Svetová organizácia cestovného ruchu vyhlasuje každý rok inú tému osláv. Tento rok sa niesol v znamení témy „Milión turistov - milión príležitostí“.

Hotelová akadémia Otta Brucknera sa opätovne pripojila k oslavám Svetového dňa cestovného ruchu a  pripravila pre verejnosť pestrý  program.

Žiaci základných a stredných škôl v okrese Kežmarok mali možnosť si vypočuť  históriu kežmarských pamiatok, ako napríklad históriu Baziliky sv. Kríža, Radnice, Reduty, Lýcea, Múzea bytovej kultúry na Spiši, pamätných tabúľ Hradného a Hlavného námestia, Nového evanjelického kostola či Dreveného artikulárneho kostola a mnohých ďalších pamiatok mesta Kežmarok vo forme sprievodcovských výkladov maturantov Hotelovej akadémie Otta Brucknera v odbore Manažment regionálneho cestovného ruchu priamo v interiéri, ale aj v exteriéri. Zároveň si mohli overiť vlastné vedomosti v krátkej ankete, ktorú pripravili žiaci 3. ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu.

Ako po minulé roky - ani tento rok nebola núdza o návštevníkov. Navštívilo nás približne 210 žiakov z týchto základných škôl: Základná škola Grundschule v Kežmarku, Základná škola v Ľubici, Základná škola sv. Kríža v Kežmarku a do ankety sa zapojila aj širšia verejnosť.


Aj takouto cestou sa chceme poďakovať návštevníkom, že prišli spolu s nami osláviť Svetový deň cestovného ruchu.

Erika Valigurská, IV. C

 

Otvorenie nového školského roka 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
    MUDr. Alexandra č. 29
    060 01 Kežmarok
  • +421 x 052/4523035
    fax +421 x 052/4522748

Fotogaléria