Navigácia

Maturita 2018

INFORMÁCIE O MATURITE 2018

 

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.                                  

 EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

 

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2018

· 13. marec 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra

· 14. marec 2018 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk

· 15. marec 2018 (štvrtok) – matematika

· 16. marec 2018 (piatok) – maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 10. až 13. apríla 2018.

Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 4. až 7. septembra 2018. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Zber údajov o školách a maturantoch realizuje CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica prostredníctvom   Informačného systému pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky.


Elektronický formulár pre zber údajov o žiakoch maturitného ročníka bude sprístupnený pre školy od 2. októbra 2017 do 31. októbra 2017. Za správnosť a úplnosť vyplnenia formulára, ako aj za dodržanie určeného termínu jeho odoslania, je zodpovedný riaditeľ školy.

 

Ďalšie dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky    v školskom roku 2017/2018 nájdete v dokumente Maturita 2018 - Základné informácie. (použiť prepojenie: ctrl+klik).

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
    MUDr. Alexandra č. 29
    060 01 Kežmarok
  • +421 x 052/4523035
    fax +421 x 052/4522748

Fotogaléria