Navigácia

Maturita 2017

Informácie o maturite 2017

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

 • slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 14. marca 2017 (utorok),
 • anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 15. marca 2017 (streda),
 • matematika dňa 16. marca 2017 (štvrtok),
 • maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 17. marca 2017 (piatok).

 

 1. Od 1. septembra 2016 nadobudne účinnosť nové znenie § 6 ods. 9 a § 7 ods. 10 vyhlášky č. 318/2008 Z. z.          o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého žiaci tried s bilingválnym vzdelávaním vykonajú externú časť, písomnú formu internej časti a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky      z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
 2. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.
 3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 22. mája 2017 do 9. júna 2017.
 4. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční     v termíne 4. 7. apríla 2017. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 27. marca 2017.
 5. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 6. 9. septembra 2016. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2016.
 6. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne 5. 8. septembra 2017. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2017.
 7. Na vybraných stredných školách sa v období september november 2016 a január – február 2017 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.
 8. Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2016/2017 sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Maturita.

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  MUDr. Alexandra č. 29
  060 01 Kežmarok
 • +421 x 052/4523035
  fax +421 x 052/4522748

Fotogaléria