Navigácia

 • Barmanský kurz 2017 - 1. stupeň

  Kedy? 3. 10. - 7. 10. 2017

  Kde? Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre gastronómiu, hotelierstvo a turizmus "Akexander",

           Dr. Alexandra 37, miestnosť T2

  Cena: 120,- € pre všetkých žiakov HAOB Kežmarok

            140,- € pre ostatných účastníkov

  Úspešní absolventi získajú medzinárodný certifikát Slovenskej barmanskej asociácie platný vo všetkých členských krajinách IBA.

  Bližšie informácie a prihlášky: Bc. Anna Zákutná

   

 • V ZDRAVOM TELE - ZDRAVÝ DUCH

  Naša škola oslávi radosť z pohybu v stredu, 13. septembra 2017, kedy sa uskutoční Ľahkoatletický poldeň HA OB KK.

  Sportovy_polden.docx

 • 7. 9. 2017

  Do galérie A zase začíname... boli pridané fotografie.

 • A zase začíname...

  Brány Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku sa 4. septembra 2017 opäť otvorili, aby žiaci spolu so svojimi učiteľmi a vedením školy mohli privítať nový školský rok 2017/2018. Básňou sa prihovorila Timea Lacková, dnes už žiačka 3.C triedy. Riaditeľka školy, PhDr. Darina Siskovičová, vystúpila so slávnostným príhovorom, po ktorom nasledovalo odovzdávanie ocenení vo forme knižnej odmeny a poukážok na wellness. Dúfame, že náš čaká príjemný rok plný úspechov, entuziazmu, pohody a príjemných, občas aj úsmevných, chvíľ. Nech sa darí vám, milí žiaci, zvládať povinnosti s ľahkosťou a radosťou, nech sa darí nám, milí kolegovia, byť dobre naladení, mať dostatočný nadhľad a trpezlivosť. Úspešný rok všetkým!

   

                                                                                              Ing. Bc. Stela Stašáková, PhD.

                                                                                                koordinátorka marketingu

 • Poďakovanie

 • ISIC - revalidácia

  Milí študenti, aj počas prázdnin možete využiť túto ponuku info_ziakom_revalidacia_07_2017.docx

  Želáme krásne dni oddychu!

 • ROK ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

  A je to tu!!!

  1. Záver Roka čitateľskej gramotnosti.

  2. Záver Pravopisnej ligy.

  3. Záver Ligy čitateľskej gramotnosti.

  S akými výsledkami?

  Odpovede nájdeš na našej stránke /ľavý panel/!

  Ďakujeme za Vašu celoročnú priazeň!!! ;-)

 • 29. 6. 2017

  Do galérie Odborná exkurzia v Košiciach boli pridané fotografie.

 • 29. 6. 2017

  Do galérie Výlet I. C do Krakowa boli pridané fotografie.

 • Aktivity tried na 28. a 29. júna 2017

  Prinášame informáciu o aktivitách tried na 28. a 29. júna 2017

  Aktivity_na_28._a_29.6.2017.xls

 • ISIC najhorúcejšie "INFO!

  Milí študenti, prečítajte si najhorúcejšie INFO o ISIC známkach

  info_ziakom_revalidacia_2017.docx

 • Súťaž v rýchlosti písania na počítači

  Poradie študentov podľa výkonov v jednotlivých triedach

  Miesto

  2. A

  2. B

  1. C

  I.

  Filip Ďurán

  145 č. ú./min

  Silvia Kuzníková

  227 č. ú./min

  Vanessa Klokočová

  239 č. ú./min

  II.

  Patrik Kolodzej

  128 č. ú.min

  Monika Kellnerová

  191 č. ú./min

  Samuel Valenčík

  191 č. ú./min

  III.

  Natália Želinská

  123 č. ú./min

  Katarína Spodná

  177 č. ú./min

  Tamara Trnová

  185 č. ú./min

   

  Absolútni víťazi

  Miesto

  Meno a priezvisko

  Počet čistých úderov za minútu

  I.

  Vanessa Klokočová

  239

  II.

  Silvia Kuzmíková

  227

  III.

  Monika Kellnerová,

  Samuel Valenčík

  191

   

  Víťazom blahoželáme!

 • Oznam pre uchádzačov o štúdium

  Riaditeľstvo Hotelovej akadémie Otta Brucknera oznamuje, že v prijímacom konaní na školský rok 2017/2018 sa bude konať 2.kolo v odboroch:

  6323 K hotelová akadémia  

  6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu.


  Prihlášky do 2.kola môžete poslať na adresu školy (MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok) alebo osobne doručiť na sekretariát školy do 13. 06. 2017. Termín PS: 20. 06. 2017 (profilové predmety ako v 1.kole)

 • Oheň - náš darca 2017

  11. ročník gastronomickej súťaže prípravy jedál na grile s názvom Oheň náš darca je za nami. Konal sa na Hlavnom námestí v Kežmarku 6.6.2017 a jeho organizátorom bola naša Hotelová akadémia Otta Brucknera. Súťaže sa zúčastnilo 7 škôl – Hotelová akadémia Ľ.Wintera Piešťany, SOŠ obchodu a služieb Trenčín, Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok, SOŠ Kušnierska brána Kežmarok, Hotelová akadémia Prešov a Humenné a tiež Spojená škola, Obchodná akadémia Svidník. Družstvá pracovali v zložení kuchár, pomocný kuchár a čašník – ich úlohou bolo vytvoriť predjedlo s využitím cvikly, hlavné jedlo, kde musel byť použitý pstruh a v dezerte malo dominovať ovocie. Najlepšie predjedlo pripravili žiaci z Hotelovej akadémie Humenné, najlepšie hlavné jedlo predložili žiaci Hotelovej akadémie Prešov a najlepší dezert vykúzlili žiaci zo Strednej odbornej školy Kušnierska brána v Kežmarku.

  Celkové vyhodnotenie súťaže, ktoré pozorne sledovali a pripravené pokrmy ochutnávali porotcovia v zložení Gabriel Kocák, Daniel Hamrák a Martin Majer, dopadlo nasledovne :    3. miesto si zaslúžila Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku (v zložení Ľubomír Rusnák, Pavol Pitoňák a Diana Neupauerová – pod vedením Mgr. Marty Steigaufovej),         2. miesto bolo vybojované pre Hotelovú akadémiu Ľ.Wintera v Piešťanoch a absolútnym víťazom sa stala Stredná odborná škola obchodu a služieb z Trenčína. Výhercom úprimne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za krásny gastronomický zážitok.

  Nesmieme zabudnúť poďakovať sa našim sponzorom, ktorými boli Pekáreň Gros, Mliekáreň Tami, Karloff, Mirond a v neposlednom rade samotné mesto Kežmarok.

  Počasie nám prialo, slnko nás hrialo a k pohode a dobrej atmosfére prispieval aj kultúrny program v podobe tanca a spevu našich súčasným žiakov ale aj bývalých absolventov, ktorým ešte raz za ochotu a účasť ďakujeme. Celý program hovoreným slovom sprevádzala PaedDr. Tatiana Školníčková, zástupkyňa pre všeobecnovzdelávacie predmety v našej škole.

  Nestihli ste toto podujatie? 12. ročník plánujeme opäť o rok, tak neváhajte a zavítajte medzi nás, budeme sa tešiť...

   

                                                                                                        Ing. Bc. Stela Stašáková, PhD.

 • "Oheň náš darca"

  Prinášame výsledkovú listinu celoslovenskej súťaže "Oheň náš darca"

  Vyhodnotenie.pdf

 • 8. 6. 2017

  Do galérie Oheň náš darca 2017 boli pridané fotografie.

 • Slávnostné vyraďovanie maturantov

  Život je reťazcom na seba nadväzujúcich udalostí, mnohé z nich prinášajú zmeny a častokrát sa ocitáme aj na križovatkách svojej cesty. Na takejto významnej životnej križovatke sa ocitli aj naši maturanti, ktorí sa už dnes hrdo pýšia označením úspešní absolventi.

  Dňa 5. júna 2017 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Kežmarok konalo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení dvom triedam v odbore hotelová akadémia a jednej kombinovanej triede, kde boli zastúpené študijné odbory manažment regionálneho cestového ruchu a kuchár. Podujatie otvorila pani riaditeľka PhDr. Darina Siskovičová slávnostným prejavom, príhovor mala aj zástupkyňa absolventov a mladšia žiačka školy, ktorá sa s odchádzajúcimi spolužiakmi za všetkých rozlúčila. Slávnostnú udalosť uviedla a moderovala zástupkyňa školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety PaedDr. Tatiana Školníčková. Nechýbali program, hymnus našej školy, poďakovanie učiteľom ani spomienky na roky minulé a nastal čas povedať si „dovidenia“, opustiť školskú bránu a vydať sa do neznáma. Milí absolventi, nech novú kapitolu života začnete s úsmevom, vierou v seba a svoje schopnosti, no nezabúdajte pri tom ani na pokoru, skromnosť a rešpekt k tým, s ktorými sa stretnete.

   

                                                                                                        Ing. Bc. Stela Stašáková, PhD.

                                                                                                           koordinátorka marketingu

strana:

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  MUDr. Alexandra č. 29
  060 01 Kežmarok
 • +421 x 052/4523035
  fax +421 x 052/4522748

Fotogaléria