Navigácia

 • Šanca pre Teba...

 • Prijímacie konanie na školský rok 2018/2019 - kritériá

 • ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME...

  Aj v mesiaci marec sa uskutočnilo ďalšie kolo našej čitateľskej súťaže. Jeho výsledky a meno lídra tabuľky sa môžete dozvedieť po kliknutí na odkaz SÚŤAŽÍME SO SJL /ľavá lišta/!

 • MAREC- MESIAC KNIHY

  V priebehu mesiaca marec vyučujúci SJL pripravili v spolupráci s kníhkupectvom ALTEREGO pre svojich študentov predajnú výstavu kníh. Výber kníh odrážal záujmy žiakov našej školy, ale ponúkal aj horúce novinky na knižnom trhu. Spomedzi tých, ktorí neodolali a kúpili si knihu z danej ponuky, pani riaditeľka vyžrebovala jedného, ktorý si mohol vybrať ďalšiu - už na náklady školy. Výhercom sa stala Karolína Monková, žiačka 3.A. triedy.

  Blahoželáme!

   

 • PREDAJNÁ VÝSTAVA KNÍH

  Do galérie Predajná výstava kníh boli pridané fotografie.

 • Našim učiteľom...

 • Hra Finančná sloboda

  V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti sa dňa 13. 3. 2018  triedy III.A a III.C zúčastnili na zaujímavej aktivite. Pod dozorom certifikovanej lektorky pani Zuzany Salanciovej sme mali  možnosť zahrať  si hru Finančná sloboda.

  Vo dvojiciach a trojiciach sme mali za úlohu počas 30 rokov života trojčlennej rodiny nasporiť peniaze na tri ciele, ktorými boli dovolenka v Mexiku, školné na vysokú školu a finančná nezávislosť. Zatiaľ, čo v prvom kole hry sa posledný cieľ nikomu nepodarilo splniť, v druhom kole sa to podarilo až 3 skupinám. Hra bola pre nás veľmi zaujímavá, všetci sme si domov odniesli veľa nových zaujímavých skúseností a víťazné dvojice aj malý darček.  

  Pani Zuzane Salanciovej ďakujeme za čas, ktorý nám venovala,  aj za nadobudnuté nevymeniteľné skúsenosti z tejto hry, ktoré nás budú celoživotne sprevádzať.

   

                                                                                                          Sára Gancarčíková, III.C

   

 • XII. ročník CASSOVIA KONIFERUM CUP 2018

  Do galérie XII. ročník CASSOVIA KONIFERUM CUP 2018 boli pridané fotografie.

 • XII. ročník CASSOVIA KONIFERUM CUP 2018

  V dňoch 21.03.-23.03.2018 sa naša škola zúčastnila 12. ročníka medzinárodnej súťaže CASSOVIA KONIFERUM CUP v Košiciach.Barmani juniori súťažili v dvoch kategóriách: Long drink, alkoholický nápoj a Soft drink nealkoholický. Pre každú kategóriu barmani miešali 4nápoje v časovom limite 6 minút aj s dekoráciou pohárov. Mladí barmani museli zapojiť nielen svoje praktické zručnosti, ale aj kreativitu. Súčasťou súťaže bol aj vedomostný test.Súťažilo 26 dvojčlenných družstiev, okrem slovenských aj z Česka, a Maďarska. Hotelovú akadémiu Otta Brucknera v Kežmarku reprezentovali žiačky Adriana Majerová zo IV.A triedy a Diana Neupauerová z III.D triedy. Nováčik na tejto súťaži Diana z 53 účastníkov obsadila v Absolútnom víťazovi krásne 2. miesto! Obidve naše žiačky jedny z mála neprekročili časový limit nad 6 minút o čom svedčí ich kvalitná príprava v tak nádhernom barmanskom umení.Touto cestou chcem poďakovať aj vedeniu Hotelovej akadémie , že umožnila aj ostatným žiakom prísť povzbudzovať naše barmanky a tým spríjemnili atmosféru povzbudzovaním. Obidvom žiačkam prajeme ešte veľa úspechov v ďalšej odbornej práci.

 • Náš tím - CK TATRIA

  Na 15. ročníku celoslovenskej súťaže Vitajte v našom regióne nás bude reprezentovať súťažný tím č. 29 CK TATRIA. Buďte s nami.

 • Barmanský kurz - 2. stupeň

  V dňoch 9. - 12.4.2018 sa uskutoční v našej škole 2. stupeň barmanského kurzu (BK), ktorý avizoval medzinárodný rozhodca a člen barmanskej asociácie pán Ján Majoroš. Absolvent BK 2. stupňa získa medzinárodný certifikát. Na tento stupeň BK   sa môžu prihlásiť žiaci všetkých študijných odborov, ktorí už absolvovali 1. stupeň barmanského kurzu. Bližšie informácie: Bc. Anna Zákutná

 • Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu

  Do galérie Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu boli pridané fotografie.

 • Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu - 2. časť

  Druhá časť osláv svetového dňa sprievodcov ponúkla žiakom návštevu Múzea v Kežmarku, a to na výstave s témou Guido Hoeffneer – tvorca tatranských grandhotelov, ktorej kurátorom a autorom je pracovník múzea pán Maroš Semančík. Výstava bola usporiadaná Múzeom v Kežmarku pri príležitosti 150. výročia narodenia architekta. Je zameraná primárne na jeho architektonickú činnosť. Zaujímavou bola aj návšteva Kežmarského hradu a účasť žiakov na vyučovacích hodinách s témami: výchova umením , môj región a MUDr. Vojtech Alexander, za účasti prednášajúcich pani Marty Kučerovej a Barbory Thomayovej. Týmto chceme poďakovať pracovníkom Kežmarského múzea za spoluprácu a ústretovosť pri zabezpečení  osláv Svetového dňa sprievodcov. 

 • Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu

  12. marca 2018 si študenti študijného odboru 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu pripomenuli rôznymi akciami Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu. Jednou z nich bolo aj stretnutie MUDr. Barbory Siskovičovej, mladej cestovateľky, ktorá spolu so svojím priateľom precestovala "kus sveta" a bola ochotná sa s našimi študentmi podeliť o zaujímavé zážitky z ciest a zároveň v krásnej prezentácii aj priblížiť atraktívne kúty našej planéty. Prinášame jej poďakovanie a reakciu na stretnutie s budúcimi odborníkmi.

  "Jedno veľké ďakujem putuje Hotelovej akadémii v Kežmarku (Hotelová akadémia Otta Brucknera), kde som mala možnosť porozprávať študentom cestovného ruchu niečo o našej ceste.

  Bolo mi s Vami veľmi dobre a verím, že som niektorých z vás namotivovala urobiť niečo podobné. Pretože cestovanie je tá najlepšia investícia, akú môžeme pre seba urobiť.

  P.S. Davidko tam, bohužiaľ, nemohol byť so mnou, lebo práve cestoval za prácou do Prahy. Nevadí. Nabudúce už budeme spolu.

  Prajem ešte pekné pracovné týždne, milí kamoškovia."

  I naša škola vyslovuje jedno úprimné poďakovanie MUDr. Barbore Siskovičovej.

 • Exkurzia v univerzitnej knižnici

  Do galérie Exkurzia v univerzitnej knižnici boli pridané fotografie.

 • Exkurzia v univerzitnej knižnici

  Dňa 14. 3. 2018 sa vybraní žiaci 1. - 3. ročníka zúčastnili exkurzie na Pedagogickej fakulte a v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

  Pani prodekanka pre zahraničné vzťahy a public relations doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. poskytla žiakom informácie o fakulte. Žiaci mali možnosť vidieť učebne, spoločenské a ubytovacie priestory i miestnosti na relaxáciu študentov. Materiálno-technické zabezpečenie fakulty je na veľmi vysokej úrovni. 

  Univerzitnou knižnicou, ktorá patrí k najmodernejším v Európe, nás sprevádzala jej riaditeľka. Knižničný fond, ktorý je umiestnený na 3 poschodiach, obsahuje tuzemskú i cudzojazyčnú literatúru, knihy vytlačené Braillovým písmom, umožňuje prístup k zahraničným databázam. Súčasťou knižnice sú aj rozhlasové a televízne štúdiá. 

  Veríme, že veľké množstvo získaných zaujímavých informácií i pozitívnych dojmov bude pre žiakov motiváciou pri rozhodovaní sa o ďalších krokoch po maturite.

 • Darovanie krvi

 • Informácia o voľnom pracovnom mieste

  Prinášame informáciu o voľnom pracovnom mieste

  informacia_o_volnom_pracovnom_mieste.docx

 • Náhradný program pre triedy počas MS (EČ a PFIČ) 2018

  Vážení rodičia, milí študenti!

  V čase realizácie EČ a PFIČ  MS 2018  žiakov končiaceho ročníka (všetkým im držíme palce, aby boli čo najúspešnejší) majú študenti nižších ročníkov pripravený náhradný program takto: 

   14._marec_2018__streda.xlsx​​​​​​​ - zmena v programe 3.C!!!


 • Baristický kurz

  Do galérie Baristický kurz boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
  MUDr. Alexandra č. 29
  060 01 Kežmarok
 • +421 x 052/4523035
  fax +421 x 052/4522748

Fotogaléria