Navigácia

Profil školy Študijné odbory História školy Zahraničná odborná prax Prezentácia školy v zahraničí Projekty Gastronomické prezentácie školy doma

Možnosti štúdia

Profil školy

 

„Svet sa otvára nám, my sa otvárame svetu“

 

Vedenie Hotelovej akadémie Otta Brucknera


PhDr. Darina Siskovičová
riaditeľka školy

PaedDr. Tatiana Školníčková

zástupkyňa riaditeľky školy pre všeobecnovzdelávacie predmety

 

Ing. Elena Šoltésová
zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné predmety

 
Ing. Ľubomíra Pitoňáková

zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-hospodársku činnosť

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
    MUDr. Alexandra č. 29
    060 01 Kežmarok
  • +421 x 052/4523035
    fax +421 x 052/4522748

Fotogaléria